Recent News

grup

FUAR TÜRLERİ

Birinci Tip Sınıflandırma

Genel Fuarlar – Yatay Fuarlar:

          İhtisas fuarları, genel/yatay ticaret fuarlarının tersine sadece düzenlendiği konuda ürün ve hizmetlerin sergilenmesine müsaade edilen ve çoğunlukla geniş kitlelere değil de ilgili sektörle hedef kitleler tarafından ziyaret edilen fuar organizasyonlarıdır. Ancak bu açıklamadan dolayı, ihtisas fuarlarının tamamen halka kapalı olduğu şeklinde bir düşünceye kapılmamak da gereklidir. Zira halka açık olarak organize edilen ihtisas fuarları da bulunmaktadır.

 

          Günümüzdeki anlamı ile “ihtisas fuarları” detayları özenle seçilmiş ve çerçevelenmiş belirli sektörlerin, düzenleyip kurdukları ülkelerdeki politik kararlar, teknolojik ve ekonomik gelişmeler, üretim, imalat, ithalat ve ihracatlarına yönelik kanun, karar ve yönetmelikler dikkate alınarak piyasa araştırmalarının neticesinde, aynı sektördeki tüm ilgili grupları karşı karşıya getiren bir organizasyon kuran, kendine münhasır bir medya türüdür.

 

          İhtisas fuarlarının organizasyon ve kuruluş amaçları şu şekilde sıralanabilir: Hazır potansiyel de bulunan müşteriler ile buluşmak ve ilişkileri yoğunlaştırmak, müşteri veya müşteri temsilcisi ya da ortak yatırımcı ve benzeri kişilerle karşılaşmak ve bunların sektördeki ticari rekabeti izlemek, doğrudan iş bağlantısı kurmak.

 

          İhtisas fuarları; en fazla 10 gün süren ve en az 25 katılımcının iştirak ettiği etkinliklerdir.

 

İhtisas Fuarları –Dikey Fuarlar:

Fuarların gelişim tarihini şu üç gurupta sıralayabiliriz:
Pazar yerleri, Festivaller ve Panayırlar
1850’ den sonraki dönem
Şimdiki, Günümüz dönemi

Büyük İhtisas Fuarları:

          Uzmanlaşmanın profesyonelleşerek en üst seviyeye ulaşmış olan fuarlara verilen nitelendirmedir. Bu özelliklerdeki fuarlar büyük ihtisas fuarlar olarak nitelendirilmektedir. Bu büyük ihtisas fuarları, genelde yalnız iş insanlarına açık olarak, sektör ve Pazar dallarında gerçekleştirilmektedir.

Küçük İhtisas Fuarları

          Küçük İhtisas Fuarları ikinci derece ihtisas fuarları olarak adlandırılmaktadır. Bu tip fuarlar, genelde küçük kapsamlı fuarlar olmakla birlikte, ticari fuarlar içinde en çok saygı ve itibar görmektedir. Küçük ihtisas fuarları, genellikle perakende sektörüne yönelik olmakla birlikte işlevleri, büyük ihtisas fuarları ile benzerlikler gösterir.

 

Tüketici Fuarları:

Ziyaretçilerinin hemen hemen tamamının fuarın düzenlendiği yerleşim merkezi ve yakın çevre yerleşkelerden oluşan halkın geldiği fuarlardır. Bu nedenle bu fuarlar düzenlenen bölgedeki dağıtım ağı bulunan şirketler için genel tanıtım, satış ve pazarlama gelişimi açısından oldukça faydalı olmaktadır.

Entegre Fuarlar

          Esasta muhatap alınan ürünle alakalı, diğer tüm hammadde, mamul, yarı mamul ürün ve donanım gibi temel ve yan dalları kapsayacak şekilde bütünleştirilerek düzenlenen organizasyonlardır.

Solo Fuarlar

          Bir ülkenin başka bir ülkede tek olarak organize ettiği fuarlardır. Bu fuarlarda ki ana problem fuarın duyulmasının sağlanması ve tanıtımıdır. Fuarı düzenleyen organizatörler promosyon işlerini üstlenerek fuara öngörülen sayıda ziyaretçinin gelmesini sağlamak zorundadır. Solo fuarlara istenilen ölçüde ziyaretçi grubunun gelmesinin sağlandığı durumda başka firmaların rekabeti olmadığı için istenilen sonuçları sağlamak mümkündür.

Bölgesel Fuarlar

          Çoğunlukla belirli bir coğrafi bölge çerçevesinde kurulup düzenlenen ve bölge içindeki insanlar tarafından ziyaret edilen fuar şeklidir.

Uluslararası Fuarlar

          Bir den fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve fuara iştirak eden firmaların kendi ülkelerinin ekonomik, teknolojik, politik, sosyal ve kültürel düzeylerini ve imkânlarını ortaya koyarak uluslararası bir tanıtma planı ve programını izlediği fuarlardır.

 

Düzenlenen fuarın uluslararası nitelik ve ada sahip olabilmesi için gerekli şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

 

          Fuar aynı ad altında ve sektörel olarak en az 3 sene veya üst üste 3 defa yapılmış olması,

          Doğrudan ve dolaylı olarak yabancı katılımcı sayısının, tüm katılımcı sayısının en az % 15’i olması

          Doğrudan ve dolaylı olarak yabancı katılımcıya satılan net m² stant alanı büyüklüğü toplamı, toplam stant alanının en az  %10 u kadar olması,

          Yabancı ziyaretçi sayısı, toplam ziyaretçi sayısının en az % 2,5’ u kadar olması gerekmektedir.

 

Ulusal fuarlar

          Fuarı düzenleyen ülkenin kuruluşlarının haricinde başka ülke kuruluşlarının katılımına izin verilmeyen fuarlar Ulusal fuarlar olarak adlandırılmaktadır.