ISI YALITIMI & ESTETİK TASARIM

DIŞ CEPHE ESTETİK TASARIM

ISI YALITIMI / MANTOLAMA

     Isı yalıtımı/mantolama uygulamasının esas ve en önemli amacı; binaların içini, insanların yaşam mekânlarını ısıtmak ve soğutmak maksadı ile tüketilen enerji miktarını en aza  indirmek ve böylece hem bireysel tüketiciye tasarruf sağlamak, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.
     EKİNEXPO Mimarlık&Mühendislik; gerek yeni inşa edilen yapılarda gerekse eski binaların yenilenmesinde, siz değerli müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, günümüzün gelişen teknolojisi ile üretilen, kaliteli ve doğa dostu malzemelerle, binalara daha güzel estetik mimari görünümler ve dekoratif detaylar kazandırmaktadır.   

SÖVE

     Söve; binaların dış cephesinde bulunan pencere, kapı, balkon ve benzeri gibi boşluklu yüzeylerin etrafına, mimari açıdan estetik bir görünüm sağlamak amacı ile bütünsel olarak çepeçevre kuşatmakta kullanılan inşaat malzemelerine verilen genel bir addır.
     Söve; eps polistren strafor, xps polistren strafor gibi hafif pratik ve hesaplı ısı yalıtımı mantolama malzemelerinden üretilebileceği gibi, doğal taş, mermer, granit, metal, alüminyum kompozit / alikobant, poliüretan, beton, fibrobeton ve benzeri malzemelerden yapılabilir.
     Yapılacak olan söve uygulamalarında; daha önce gözden kaçırılmış olan küçük eksik detaylar giderilebilir. Örneğin suyu uzaklaştırmak için olması gereken fakat konulmamış denizliğin söve damlalıklı denizlik konulması ile telafisi gibi.
     EKİNEXPO Mimarlık&Mühendislik; söve uygulamalarında siz değerli müşterilerimizi doğru şekilde yönlendirerek, karar verilen söve uygulamalarının, yapılarınızı sağlıklı hale getirmesini, aynı zamanda estetik, modern ve dekoratif bir görünüm kazanmasını sağlar.   

SİLME UYGULAMALARI

     Silme genelde kat silmesi olarak bilinir ve kullanılır. Kat silmesi uygulamaları yapılarda en fazla tercih edilen estetik uygulamalardan biridir, binanın dış yüzünde girinti ve çıkıntı yapacak veya düz kademeli bir şekilde olacak biçimde düzenlenmiş yatay kuşaklara verilen addır. Silmelerin yapıların kat aralarına uygulanmasına kat silmesi, saçak altlarına uygulanmasına saçak silmesi denildiği gibi uygulama yerlerine göre çeşitli adlar alabilir. Binaya estetik değer katan dekoratif yapı elemanı olmasının yanı sıra boya uygulamasında faklı renge geçişe yardımcı olur.
     Silme; eps polistren strafor, xps polistren strafor gibi hafif pratik ve hesaplı ısı yalıtımı mantolama malzemelerinden imal edileceği gibi, doğal taş, ahşap, metal, alüminyum kompozit / alikobant, poliüretan, beton, fibrobeton ve benzeri malzemelerden yapılabilir.
     Yapılacak olan silme uygulamaları ile bina uygulama cepheleri bölünüp küçülebileceğinden daha rahat ve düzgün yüzeyler elde edilir, yüzeyde imalat sırasında istemsiz oluşmuş veya kat geçiş bariyeri ile oluşmuş küçük kot farkları silme aralarında absorbe edilebilir.
     EKİNEXPO Mimarlık&Mühendislik; silme uygulamalarında siz değerli müşterilerimizi doğru şekilde yönlendirerek, karar verilen silme uygulaması ile yapılarınıza estetik görünüm katar. 

KÖŞE TAŞI/PROFİLİ UYGULAMASI

    Köşe taşı uygulamaları; binaların dış cephe köşelerinde kullanılan, dekoratif dizim şekilleri ile yapılara estetik ve güzel görünüm kazandıran uygulamalardır.

 

    Köşe taşı uygulamalarında; genelde yapılarda yapılan diğer uygulamalara (söve, silme ve benzeri) riayet eden, uygun örtüşen şekil model ve desenler seçilir. 
     Köşe taşları; eps polistren strafor, xps polistren strafor gibi hafif pratik ve hesaplı ısı yalıtımı mantolama malzemelerinden birkaç tanesi bir arada kapsayan profil şeklinde üretilebileceği gibi, doğal taş, mermer, granit, metal, poliüretan, beton, fibrobeton ve benzeri malzemelerden yapılıp teker tekerde çalışılabilir. Tek çalışmada birbirlerine kenetleme yapılması genelde tercih edilir.

FUGA UYGULAMASI, FUGALI MANTOLAMA, YALI BASKI MANTOLAMA

DIŞ CEPHEYE FUGA UYGULAMASI YAPILMASI

     Dış cepheye fuga uygulaması yapılması; dış cephede, gerek, estetik görünüş, başlangıç, bitiş detayları ve sair gibi mimari endişelerle,  gerek, bu birleşimlerde çatlak, boya atması, ısı köprüsü problemleri gibi sakıncaların oluşmaması için gerekse de aşırı büyük cepheleri bölerek daha rahat bir işçilik yapılmasına imkân vermek için yapılan boşluklu / kanallı bir imalat şeklidir. Fuga yapımı uygulaması; iki ayrı şekilde yapılabilir.
     Bunlardan ilki ısı yalıtımı levhalarının cepheye döşenmesinin ardından, bu mantolama levhalarının üzerine fuga frezesi ile ve mastar yardımıyla yatayda ve düşeyde istenilen genişlik yükseklikte yiv açılması işlemidir. Yiv kanalının içi isteğe bağlı olarak köşeli, yarım daire veya elips şeklinde olabilir, müteakibinde açılan bu yerlere alüminyum veya plastik fileli fuga çitaları yerleştirilerek üzeri sıvanır.
     Bunlardan ikincisi ise kullanılacak levha kalınlığında hazırlanmış, üzerinde fuga kanalı bulunan kendinden kaplamalı söve tarzı hazır panel ürünlerdir. Bu malzemeler mantolama levhaları döşenirken daha önce tespit edilmiş yerlere yivleri birbirini karşılayacak şekilde art arda döşenir.     
     EKİNEXPO Mimarlık&Mühendislik; her iki fuga yapımı uygulamasında da siz değerli müşterilerimizi doğru şekilde bilgilendirmek adına, abartılı bir şekilde sık aralıklı fuga imalatını önermemektedir. Sebebi: seçilen mantolama malzemesinin kalınlığının fuga imalatı ile en az 25 – 30mm inceleceğinden dolayıdır. Yapılacak mantolamanın kalınlığı, ülkemiz şartlarında düşünürsek; 50 – 60mm gibidir, bununda yarısı fugaya feda edildiğinde buralara denk gelen yerlerden alacağımız fayda yarı yarıya düşecektir. Hatta mantolamadaki kalınlık farkı, ısı geçirgenliğinin farklı olmasından dolayı içerden bakıldığında fugalara denk gelen yerlerde, çizgi şeklinde, yoğuşma yaparak kendini hissettirebilir. 

FUGALI ISI YALITIMI LEVHASI İLE MANTOLAMA YAPILMASI

     Dış cepheye, hazır kendinden fugalı ve kaplamalı; ısı yalıtımı levhaları ile mantolama yapılabilir. Bu imalat dış cephede ısı yalıtımını sağlar ve aynı zamanda binaya dekoratif bir görüntü sağlayarak farklı bir mimari estetik verir.
     Fugalı Mantolama, ısı yalıtım değeri yüksek polistren malzeme olan xps ya da eps’ den üretilip, fugalı veya yalı baskısı formlarında kesilip; üzeri özel bir sıva ile çekme veya serpme yöntemi ile birkaç katta kaplanarak elde edilir.
     Bütün ısı yalıtım sistemlerinde olduğu gibi, fugalı mantolama sisteminde de üzerine uygulanacak olan boyanın kalite muhteviyatı ve açık renkli olması ürünün dayanıklılığını arttırarak zaman içerisindeki deformasyonunu azaltır.

DIŞ CEPHE YALI BASKI MANTOLAMA UYGULAMALARI

     Yüksek yoğunluktaki xps veya eps’ nin akrilik esaslı, elyaflı sıva ile kaplanması ile oluşan sisteme dış cephe yalı baskı mantolaması diyoruz. Bu sistem cepheye uygulandığında binaları bir manto gibi sararak dış cephede yalıtımın sürekliliğini sağlar, görsel olarak konutlara estetik değer katmasının yanı sıra, su ve ısı yalıtımı amacı ile yapılan aynı zamanda dış ortamdan gelen gürültüyü de azaltabilen uygulamalardır.
     Yalı baskı mantolama uygulamalarında; ahşap yalı baskı, üzeri desenlendirilmiş xps veya eps yalı baskı, alüminyum yalı baskı, pvc yalı baskı (vinil siding), fibrcement yalı baskı gibi çeşitlerini sayabiliriz. Ahşap görünümlü yalı baskı plakaları ülkemizde daha fazla tercih edilmekle birlikte, müşteri tercihine göre plaka yüzeyleri farklı renklere de boyanabilmektedir.