ISI YALITIMI

DIŞ CEPHE; ISI YALITIMI / MANTOLAMA, MİMARİ TASARIM VE UYGULAMA HİZMETLERİ

ISI YALITIMI / MANTOLAMA

     Yaşadığımız mekânların soğukta veya sıcakta meydana gelen ısı kayıplarını azaltmak için yapılan tüm işlemlere ısı yalıtımı diyoruz.
     Kışın içinde bulunduğumuz mekânı ısıtmak, yazın ise soğutmak için enerji (elektrik, doğalgaz, kömür ve benzeri ve sair) kullanırız.
     Başka bir tabirle; yaşam mekânlarının maliklerinin, asgari enerji kullanarak ısınması veya serinlemesi ve dolayısıyla çevre kirliliğinin azaltılmasının sağlanması, binanın iç ve dış etkenlerden korunarak ömrünün uzatılması amacıyla; farklı sıcaklığa sahip yaşam alanları ile çevresi arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere “ısı yalıtımı” denir.

ISI YALITIMI YAPTIRMANIN AMACI NEDİR

     Isı yalıtımı yaptırmanın hedefi; yaşadığımız mekânın içerisinin ısısını kontrol edip ideal sıcaklığı sabitlemek ve böylece daha konforlu bir ortam oluşturarak, bu oluşumu en ekonomik bir şekilde finanse etmektir.

ISI YALITIMINI BİNAMIZDA NERELERE YAPTIRMALIYIZ

     Kullandığımız enerjiyi asgariye indirip faydasını maksimuma çıkarmak için yaşadığımız mekâna dıştan ısı yalıtımı yaptırmamız gereklidir. Peki, bu yalıtımı binamızda nerelere yapmalıyız;

 • Binamızın; düz (teraslara) ve eğik (meyilli) çatılarına,
 • Yaşam alanlarına denk gelen yerlerine dış duvarlarına,
 • Binanın; çıkma altlarına (çıkma tavanlarına),
 • Binanın: toprakla temas eden duvarlarına ve döşemelerine,
 • Garaj, depo, sığınak ve sair gibi ısıtılmayan bölümlerinin duvarlarına ve döşemelerine,
 • Müstakil şekilde ısıtılan bina dairelerinin katları ayıran döşemelerine,
 • Tesisat boruları, havalandırma kanalları, vanalar ve benzeri tesisat elemanlarına yapılmalıdır.
 • Ayrıca, bina pencerelerinde çift veya daha fazla kat veya özel kaplamalı (Low-E, solar Low-E) cam üniteleri ve özel yalıtımlı pencere doğraması kullanmak buradaki ısı kaybını azaltır.

ISI YALITIMINI BİNAMIZA NEDEN YAPTIRMALIYIZ

     Dünyadaki enerji kaynakları hızla tükenmektedir. İnsan nüfusunun aşırı artması, insanların daha modern, daha konforlu mekânlarda yaşama istekleri hazırda, kıt oranda var olan enerji kaynaklarını, daha değerli ve bu kaynaklardan faydalanmayı pahalı yapmaktadır. Ülkemiz enerjide büyük oranda dışa bağımlı bir ülkedir. Dolayısı ile ülkemiz enerji ihtiyaçlarını karşılamak için her yıl hatırı sayılır bir miktarda dövizi dışarı aktarmak zorunda kalmaktadır. Böylece ithalatla doğru orantılı olarak döviz rezervleri boşalmakta ve buna paralel olarak hayat standartlarımız düşmektedir.
     Isı yalıtımı; en az yarı yarıya bir enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bu da hem ülke ekonomisine önemli bir katkı, hem de enerji tüketimine ayıracağımız giderin en az yarısının tasarruf edilmesi demektir.
     Isı yalıtımı ile enerji tasarrufunun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar, TSE, Bayındırlık Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen çalışmalarla, yeni inşa edilecek yapılarda zorunlu bir standart haline gelmiştir. Isı yalıtımı uygulama zorunluluğu, belediyelerin ilgili bölümleri ve yapı denetim firmalarınca denetlenmektedir.
     Mekânların ısıtılmasında sağlanan enerji tasarrufu, aynı zamanında soğutma ihtiyacında da sağlanır. Dış cephede uygulanan ısı yalıtım sistemi ile yaz aylarında, dış duvarlardan bina içine ısı geçişini önlenerek, iç cephedeki serin havayı muhafaza edilmiş olur böylece binalarda, klima ve sair gibi soğutuculara daha az ihtiyaç duyulur ve soğutma giderlerinden de tasarruf edilmiş olur.
     Konuyu toparlarsak: hem yukarıda belirttiğimiz ekonomik sebepler hem de aşağıda yazacağımız diğer nedenlerden dolayı ısı yalıtımı binalara gereklidir diyebiliriz.

 • Bina dış cephelerinde yapılacak ısı yalıtımı aynı zamanda su yalıtımıda sağlar. Böylece betonarme elemanlarının korozyona maruz kalmasını engeller.
 • Yapının taşıyıcı kısımlarında pas payı seviyesinde yer alan demirlerin paslanmasını ve taşıma kapasitesinin düşmesini önler, böylece binaların depreme karşı olan dirençlerinde azalma meydana gelmez.
 • Isı yalıtımı kışın soğuktan, yazın aşırı sıcaktan koruma sağlar. Yapıların bakım ve onarım giderlerini azaltır. Binaya yapılacak ilk yatırım maliyetleri azalmış olur.
 • Isı yalıtımı ısı köprülerinin oluşması engellenecek şekilde yapılmalıdır böylece yapı dış etkilerden korunur. Bina iç kısımlarındaki yoğuşma ve rutubeti minimize ederek daha konforlu bir ortam sağlar.
 • Hızlı uygulanır, çevreye zarar vermez. Yapılacak küçük dokunuşlarla; ‘‘söve, silme, payanda, sütun ve benzeri ve saire gibi’’ ve renk uyumlarıyla binalar yeni ve temiz bir görünüm kazanır.
 • Dış cephesi ısı yalıtımlı binalar sayesinde daha az enerji tüketileceğinden havaya salınan CO2 miktarı da az olacak, çevrenin korunmasında önemli bir katkı sağlanacaktır.
        EKİNEXPO Mimarlık&Mühendislik: dış cephe ısı yalıtımında / mantolamasında, deneyimli uzmanlaşmış kadrosuyla, uzun ömürlü, ekonomik, dekoratif ve güvenli çözümleri, piyasada kendini kanıtlamış markaların ısı yalıtımı / mantolama sistemlerinin çözüm ortaklığı ile hizmetinize sunmaktadır.